Ерөөл залбирлууд

Номын сангийн Монгол эх сурвалж

  1. Ринбүчигийн мэндчилгээ (сс: монгол капшинтай)

  1. 004 - Риме зориулга ерөөл

  2. 002 - Номын айлтгал талбих богино ерөөл

  3. 005 - Жонангийн зориулга ерөөл

  1. 010 - Ринбүчид зориулсан магтаалууд

  1. 001 - Хоол идэхдээ унших забирал

  2. төрсөн өдөр

  1. 001 - Заллага ерөөл

  2. 005 - Багшийн өлмий бат оршихын богино ерөөл

  3. 006 - Ханбрүл Ринбүчид зориулсан урт наслахын ерөөл

  4. 007 - Жамбал Ралбайд зориулсан өлмий бат оршлын ерөөл

  5. 013 - Агшин зуурын адистид (дэлгэр хувилбар)

  6. 014 - Агшин зуурын адистид (богино хувилбар)

  7. Харанхуйг арилгагч адислал

  8. Ригдэнгийн эмгэнэлийн гүнээс гарсан архираа

  1. 001 - Дүйнхорын богино ерөөл

  2. 002 - Нэгэн биений чөлөө баясалд хүрэх ерөөл

  3. 003 - Гүн увдист очир хөлгөний хоёр зэрэгт замд орохын ерөөл

  4. 006 - Шамбалд төрөхийн ерөөл

  5. 013 - Шамбалын бага ерөөл

  6. 014 - Шамбалын богино ерөөл

  7. 020 - Шашны бүх урсгалуудыг үл алагчлах риме ерөөл

  8. 022 - Зогдан ерөөл

  9. 023 - Бүхэн биелэхийн ерөөл

Энэ курсын талаар

 • Аудио бичлэг
 • Текст татаж авах

Зогдангийн орчуулгын санд дэмжлэг үзүүлэх

Цагийн хүрдний сургаалыг дэлхий дахинд түгээх үйлсэд мэдлэг чадвараа хандивлах зорилгоор сайн дурын ажилд оролцоход шаардлага хангасан эсэхээ шалгах